CENTRUL DRAMATIC MYTHOS

 

Festivalul artelor

 

ACTIVITĂŢILE

CENTRULUI DRAMATIC

MYTHOS

2019 MARTIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE

DECEMBRIE

 

 

2018 MARTIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE

DECEMBRIE

 

2017 MARTIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE

DECEMBRIE

 

2015 MARTIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE

DECEMBRIE

 

2014 FEBRUARIE
MARTIE
MAI
IUNIE
AUGUST
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE
ŞI PRACTICĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ
MYTHOS
sau, pe scurt,
CENTRUL DRAMATIC
MYTHOS

Odată cu încetarea activităţii Teatrului Equinox în ziua de 13 noiembrie 2013, membrii acestuia (regizor, actori, stagiari), au convenit înfiinţarea unei noi structuri cultural-artistice care să poarte titulatura de CENTRUL DE CERCETARE, DOCUMENTARE ŞI PRACTICĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ MYTHOS sau, pe scurt, CENTRUL DRAMATIC MYTHOS.

Centrul Dramatic „Mythos” va fi parte integrantă din CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ PRAHOVA şi-şi va desfăşura activitatea în Palatul Culturii, în sălile pe care Centrul judeţean le va pune la dispoziţie acestei noi structuri cultural-artistice.
Totodată, Centrul Dramatic „Mythos” va avea o strînsă colaborare cu Asociaţia cultural-artistică „Echinox” ai cărei membri sunt foştii actori, colaboratori şi voluntari ai Teatrului Equinox.

I. Centrul Dramatic „Mythos” îşi propune, ca obiective, următoarele:
• Activităţi de cercetare şi documentare în domeniul antropolgiei culturale, cu precădere în ceea ce priveşte artele spectacolului.
• Activităţi de cercetare şi documentare în domeniul mitologiei româneşti, reevaluînd ritualul ca artă a spectacolului.
• Activităţi de cercetare şi documentare în domeniul teatrului şi al spectacolului modern. Vor fi investigate noi căi de exprimare scenică, vor fi dezbătute sub diverse forme (de la colocvii şi discuţii pînă la spectacole sau exemplificări dramatice) noile tendinţe în arta spectacolului.  
• Activităţi de cercetare şi documentare în domeniul artelor vizuale, în mod special în domeniile artei cinematografice şi fotografice.
• Organizarea de tabere de cercetare şi creaţie în domeniul teatrului şi al artelor vizuale.
• Organizarea de stagii de pregătire pentru regizori şi actori neprofesionişti.
• Organizarea de festivaluri şi ateliere de creaţie (literară, plastică, fotografică, cinematografică).
• Proiectul „Şcoala spectatorului” (ateliere, spectacole demonstrative, proiecţii de filme documentare şi de ficţiune, colocvii şi dezbateri).
• Proiectul VAMIR (Viitoarea Artă Mare Începe de la Rădăcini) în care vor fi implicaţi tinerii care aspiră la studii superioare în domeniul artelor.
• Rezultatele acestor activităţi de cercetare, documentare şi practică artistică se vor reflecta în editarea de volume documentare, spectacole, creaţii cinematografice, expoziţii documentare şi artistice, sesiuni de comunicări şi referate etc.
• Relaţii de colaborare cu diverse instituţii culturale şi artistice din ţară şi străinătate.

II. Centrul Dramatic „Mythos” este singurul depozitar al arhivei, memoriei şi posterităţii Teatrului Equinox.
În acest sens vor fi arhivate toate documentele de spectacole (mape regizorale, caiete de sală, caiete de stagiune, fotografii, manuscrise, afişe, lucrări de artă plastică etc.) într-un loc convenit împreună cu Centrul Judeţean de Cultură Prahova.
Totodată, vor fi depozitate, în formă digitală şi analogică toate documentele video referitoare la activitatea acestui teatru.

III. Centrul Dramatic „Mythos” va continua sub diferite forme (spectacole, creaţii fotografice, cinematografice, plastice, literare, studii şi cercetări etc.) cele două mari proiecte artistice ale Teatrului Equinox şi anume TEATRUL MITOLOGIEI ROMÂNEŞTI şi TEATRUL POEZIEI.

IV. Centrul Dramatic „Mythos” îşi va propune o nouă modalitate de expresie teatrală, adaptată noilor condiţii de spaţiu şi sonoritate, regizorul şi actorii fostului Teatru Equinox, putînd prelua acele creaţii scenice ale acestuia care pot fi itinerate în alte locuri şi spaţii, dar numai sub noua titulatură a grupului. În acest sens, se va alcătui un nou repertoriu cît şi alte modalităţi de atragere a publicului spectator.

V. Centrul Dramatic „Mythos” organizează, în colaborare cu Centrul Judeţean de Cultură Prahova, Festivalul artelor „Nichita la echinocţiu”, propunînd o nouă formă de desfăşurare a acestuia.

VI. Centrul Dramatic „Mythos” editează în regim propriu, revista „Theatralia”, cu apariţii lunare sau trimestriale, revistă în care să fie popularizate idei, tehnici de lucru şi de creaţie, personalităţi ale lumii artistice din ţară şi străinătate, teorii şi principii ale artei moderne, dar şi rezultate ale cercetărilor acestui centru.