CERCETARE

 

Cercetarea, conservarea și promovarea culturii tradiționale și contemporane românești din județul Prahova se realizează prin strânsa colaborare cu așezămintele de cultură (Școala Populară de Arte și Meserii, casele de cultură, centrele culturale, universităţile populare, cluburile și asociațiile culturale, cercurile și cenaclurile literar-artistice, persoanele fizice cu preocupări de cercetare sau creație), cu primăriile, instituțiile de învăţământ, de cult și cultură, unităţi economice, mass-media etc., prin impulsionarea vieții culturale a fiecărei localităţi și angrenarea în activităţi precum:

  • Cunoașterea și promovarea propriilor valori culturale, prin alcătuirea de monografii, colecții de artă tradițională și contemporană, lucrări științifice, artistice, repertoriale etc.;
  • Inițierea de programe de promovare a obiceiurilor și tradițiilor populare și de protejare a acestora;
  • Cercetarea formelor tradiționale și contemporane ale culturii și civilizației imateriale și materiale, conservarea datelor obținute și valorificarea prin intermediul lucrărilor științifice, filmelor și fotografiilor documentare etc., sesiunilor de comunicări, expozițiilor, spectacolelor etc.;
  • Antrenarea interpreților creatori de artă din toate domeniile, precum și meșterii populari în diferite manifestări (schimburi culturale, gale, festivaluri, expoziții, târguri, tabere de creație și de interpretare, turnee etc)

 

 

 

 

Aici puteți vizualiza și descarca documentele scrise în capitolul cercetare format pdf:

 

2016

2015