EDITURA MYTHOS

 

 

Revista Labirint

 

 

EDITURA MYTHOS
EDITURA MYTHOS este succesoarea Editurii LIBERTAS înregistrată la Biblioteca Naţională a României, Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP cu adresa nr. 1313 din data de 25.11.2008, şi care, în cei şapte ani de existenţă, a editat peste 80 titluri de carte, albume, reviste, broşuri etc.

EDITURA MYTHOS a fost înregistrată în baza de date a Bibliotecii Naţionale a României, Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP cu adresa nr. 6 din 26. 01. 2015, ca făcând parte din structura organizatorică a CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ PRAHOVA.

EDITURA MYTHOS îşi are sediul în Palatul Culturii Ploieşti, str. Erou Călin Cătălinnr. 1, face parte din Compartimentul CERCETARE, ÎNDRUMARE, VALORIFICARE şi are ca scop principal producerea, difuzarea şi promovarea culturii scrise, respectând următoarele legi: Legea nr. 186/9 mai 2003, privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, Legea nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 422 din 2001, a protejării monumentelor istorice; Legea nr. 64 din 1991, a brevetelor de invenţie; Legea nr. 84 din 1998,  privind mărcile şi indicaţiile geografice; Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, modificata la 28 septembrie 1979; Legea Depozitului Legal nr. 111/1995, republicată şi Regulamentul Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii Naţionale a României.

EDITURA MYTHOS este profilată pe realizarea următoarelor tipărituri:

 • Culegeri de folclor literar, muzical, coregrafic etc;
 • Monografii de localităţi, instituţii şi personalităţi;
 • Studii ştiinţifice şi artistice, în colaborare cu personalităţi marcante din spaţiul etnic românesc, precum şi din cel european şi transeuropean;;
 • Descrieri de obiceiuri tradiţionale, precum şi de alte forme ale culturii şi civilizaţiei populare;
 • Lucrări literar-artistice, creaţii reprezentative din spaţiul etnic românesc, precum şi din cel european şi transeuropean;
 • Volume de valoare literară deosebită ale autorilor din judeţul Prahova dar şi din ţară, Republica Moldova şi din străinătate;
 • Volume, albume, antologii etc.
 • Reviste ocazionale, permanente, ziare care aparţin instituţiei şi sprijinirea celor care apar în localităţile judeţului, cu specific cultural;
 • Invitaţii, afişe, programe de sală, alte materiale de propagandă culturală ale manifestărilor cultural-artistice proprii şi ale altor instituţii cu specific cultural şi educaţional

EDITURA MYTHOS îşi propune să promoveze lectura de carte de calitate şi scrisul, să faciliteze accesul cititorilor la carte din punct de vedere material şi informaţional, contribuind astfel la o liberă circulaţie a ideilor, precum şi la integrarea culturii şi limbii române în circuitul mondial de valori, prin difuzarea şi promovarea cărţii româneşti, în special.

Apariţiile editoriale ale EDITURII MYTHOS, indiferent de formă, nu au valoare comercială şi nu sunt destinate vânzării. Acestea sunt distribuite către un public, donate către biblioteci, aşezăminte culturale, instituţii de învăţământ, mass-media şi către partenerii cu care Centrul Judeţean de Cultură Prahova are relaţii de colaborare sau schimburi culturale.

Cărţi epuizate din stoc: vizualizaţi lista aici: Stoc cărţi epuizate

 

Carți publicate în 2018

TRAIAN LAZĂR
ION TH. GRIGORE şi BASARAB NICOLESCU în corespondenţă.
O relaţie de prietenie spirituală

Ploieşti, Editura MYTHOS, 2018

Coperte şi tehnoredactare:
Mihai Vasile
Redactor:
Emilia Vasile

„…Din rândul sutelor de profesori şi miilor de elevi ploieşteni ai ultimului secol se desprind, şi pot fi calificaţi drept celebri, profesorul Ion Th. Grigore şi elevul Basarab Nicolescu.
Profesorul Ion Th. Grigore a ieşit în evidenţă, s-a desprins din masa cadrelor didactice, a profesorilor de matematică, prin faptul că a antrenat, pe câştigătorul primei olimpiade internaţionale de matematică desfăşurată la Braşov, în 1959, Basarab Nicolescu, dar şi prin pregătirea unei adevărate cohorte de matematicieni în deceniile şase-opt ale secolului trecut, prin activitatea în redacţia Gazetei de Matematică şi Fizică, în conducerea Societăţii de ştiinţe Matematice şi Fizice, prin contribuţia la perfecţionarea predării/învăţării matematicii în România, ca unul dintre primii trei metodişti în domeniu. şi-a dezvăluit talentul literar în domeniul epigramei, devenind membru de onoare al Clubului epigramiştilor Cincinat Pavelescu din Bucureşti.
Elevul Basarab Nicolescu şi-a dovedit de timpuriu înzestrarea complexă, câştigând olimpiadele judeţene şi naţionale de limba română şi matematică. În tandem cu profesorul Ion Grigore s-a afirmat mai puternic în domeniul matematicii, câştigând prima Olimpiadă internaţională de matematică. Pe această temelie a absolvit, ca şef de promoţie, Facultatea de fizică, a devenit asistent la Facultatea de fizică a Universităţii din Bucureşti, a plecat cu o bursă de studii la Paris şi a rămas acolo. şi-a luat doctoratul de stat în Franţa, a fost angajat la CNRS, a adus contribuţii teoretice originale în fizica cuantică, a fost invitat la Berkeley şi Londra. Disponibilităţile literare şi le-a manifestat în Cenaclul de la Neuilly şi în revistele exilului românesc. Iar înzestrarea complexă a personalităţii, în activitatea Comisiei de la Veneţia, redactarea Declaraţiei de la Veneţia şi formularea teoriei transdisciplinarităţii.
Cartea aceasta le este dedicată sau, mai exact, în această carte, Ion Th. Grigore şi Basarab Nicolescu ni se prezintă prin intermediul corespondenţei, ai cărei parteneri au fost între anii 1959-1990.
Profesorul Ion Grigore a intuit devenirea întru maestru a elevului Basarab Nicolescu şi a păstrat       într-un dosar special toate scrisorile şi materialele scrise provenite sau primite de la elevul şi apoi egalul său. Doamna Văsii Filoftia, nepoata şi moştenitoarea profesorului Ion Grigore, înţelegând însemnătatea acestor materiale şi necesitatea ca ele să fie cunoscute publicului a acceptat publicarea lor, binemeritând prin aceasta gratitudinea noastră şi a cititorilor…”.

Carți publicate în 2018

OVIDIU MARIAN-IONESCU
EXILAT ÎN AGARTHA. UN ESEU DESPRE VASILE LOVINESCU

Ploieşti, Editura MYHOS, 2018

Coperte şi tehnoredactare:
Mihai Vasile
Redactor:
Emilia Vasile

„…Născut la începutul celui de-al doilea lustru al secolului trecut, înrudit prin mamă cu Ion Budai Deleanu, descendent direct din familia Lovineştilor, prin tată, Vasile Lovinescu pare a fi un nedreptăţit al dinastiei culturale care a dat spiritualităţii româneşti un fondator de şcoală critică modernă (Eugen Lovinescu), un romancier şi un eseist de talie europeană (Anton Holban), un promotor al teatrului de idei (Horia Lovinescu) sau, mai aproape de timpurile noastre, o personalitate complexă a exilului cultural românesc (Monica Lovinescu)….”

Carți publicate în 2017

descarca ghidul in format pdf aici

Carți publicate în 2017

NINA MARCU
Tango la geamandură, Vol. I

Ploiești, Editura MYTHOS, 2017

Coperte și tehnoredactare:
Mihai Vasile
Redactor:
Emilia Vasile

            „Romanul Ninei Marcu nu se citește, se savurează. Este perfect pentru o zi de vacanță, cu soare blând, însoțit de o cafea aburindă aflată pe măsuța de lângă fotoliul de răchită de pe terasa înconjurată cu flori. Măiestria frazei sale și pitorescul limbajului te smulg din cotidian, purtându-te într-un univers distopic foarte asemănător cu al nostru, în care sordidul domnește, tenebrele amenință la limita percepției, dar în care totuși dragostea este posibilă, dreptatea continuă să fie un țel profund și umanitatea își arată deopotrivă perenul și particularitățile în fiecare personaj măiestrit creionat. Fie că se desfășoară într-un sanatoriu (la balamuc), într-un apartament de bloc, la un comisariat de poliție, într-o cârciumă de cartier sau la un bâlci popular, acțiunea povestirii atrage și fascinează prin veridicitate și culoare locală, prin dialog sclipitor sau divagații profunde și de un umor intrinsec, chiar dacă pe alocuri amar…”

Radu-Theodor Badale,
jurnalist și editor de carte
(în prezent redactor al Jurnalului Oficial al UE
și al altor publicații ale instituțiilor europene)
Luxemburg, 24 iulie 2017

Carți publicate în 2017

OCTAVIAN ONEA

HASDEU: SIMŢESC CĂ MĂ FAC ZEU!
sau
DE LA VLADIMIRESCU
LA TIGAIA LUI DINESCU

Culegere de mottouri, în două acte,
cu cinci tablouri şi un epilog.

Ploiești, Editura MYTHOS, 2017

            „Notă explicativă
Este aproape o jumătate de secol de când, la Centenarul naşterii Iuliei Hasdeu, am simţit nevoia să scriu o piesă de teatru despre îndrăgita Poetă. Cuvintele ce se rânduiau pe hârtie – şi pe care le ştiam pe dinafară, căci le rostisem de sute de ori în ghidaje la Muzeul Hasdeu din Câmpina – erau însă ale Iuliei şi ale lui B. P. Hasdeu.
Am tot sperat să mă eliberez de ele. Zadarnic.
De atunci, piesa mi s-a rotit în minte în fel şi fel de variante. Una este Iulia Hasdeu, scenariu radiofonic în patru acte, publicată fără sfârşit în „Poarta Sărutului”, I, nr. 2, noiembrie 2008, p. 16-21, nr. 3, decembrie 2008, p. 2-23; II, nr. 1 (4), ianuarie 2009, p. 19-23, IV, nr. 1 (7), 23 iunie 2016, p. 6-7. Aici e ultima. Deplasată spre B. P. Hasdeu.
Cuvintele protagoniştilor, însă, tot nu m-au părăsit.
Până la urmă, recunoscându-mă învins, a trebuit să admit că mai bine-i să-i las să vorbească aşa cum au gândit şi s-au rostit înşişi. Ceea ce sare în ochi şi din subtitlu, iar în termeni moderni se numeşte textualism.
Am renunţat la ghilimele – acele Doctorii în drept pentru cuvinte de unică folosinţă – spre a nu provoca textului răni artificiale.
Şedinţele din Camera Deputaţilor se regăsesc în „Desbaterile Corpurilor legiuitoare” din acel timp. Caracterisarea ce-i face Brătianu lui Hasdeu, este a lui Mircea Eliade. Sonetul lui Alexandru Petriceicu Hasdeu, în traducerea lui Nicolae Dabija, şi versurile Iuliei, în aceea a lui George Buznea, sunt reproduse din revista „Verva”, I, nr. 3, îngrijită de mine la Câmpina, la începutul anului 1990. Iar cuvintele slave, opuse lui Hasdeu, sunt dintr-o carte despre Raporturile ruso-române, apărută imediat după Răsboi la Editura Eminescu din Bucureşti. Autorul ei, care se statornicise mulţi ani în România – a fost şi membru al CC al PCR în ilegalitate – şi înainte de nume îşi trecuse gradul de Maior [al URSS], după ce s-a întors în ţara lui, a devenit, între altele, reprezentantul scriitorilor din Moldova la Moscova şi editor al operei lui B. P. Hasdeu.
Spionii Ruşi care-l agasau pe Hasdeu nu şi-au găsit încă locul în literatura istorică. Doar asupra celor care s-au bucurat de ospitalitatea lui Nicolae Iorga, şi anume Eufrosina Dvoicenko-Markova şi Demetrius Dvoichenko-Markov, mamă şi fiu, devoalaţi de John Earl Haynes şi Harvey Klehr, în Venona – Decoding Soviet Espionage in America, Yale University Press, 1999, s-a aplecat D-l Vasile Malaneţchi, Directorul Muzeului Literaturii Române din Chişinău, într-o comunicare făcută la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” de acolo, la Simpozionul din februarie 2016 dedicat lui Hasdeu, la care am fost de faţă. Spicuiesc câteva date. Efrosinia, născută Mihail Markov la 13 Martie 1901 în Oceretino, Doneţc, căsătorită Dvoicenko, s-a apropiat de Nicolae Iorga în perioada studenţiei (1927-1930) debutând în „Revista Istorică” a acestuia, în 1929. Membră (1932-1935) a Şcolii Române de la Fontenay-aux-Roses, de lângă Paris, al căreia director era Nicolae Iorga, care i-a înfiinţat şi Catedra de istorie a slavilor de răsărit la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii Bucureşti (1932), a rămas în preajma savantului până la uciderea acestuia. În 1942, când Siguranţa Statului a dat semne vizibile că o bănuieşte,  şi-a luat băiatul, Demetrius, şi a plecat în SUA. A avut numele de cod „Maşa”. S-a repatriat în URSS în 1957, la Moscova, unde a decedat la 7 octombrie 1980. Rămâne un nume în Hasdeologie. Demetrius, născut în 1921 la Salonic, Grecia, bacalaureat la Liceul Evanghelic German din Bucureşti, 1941, a fost sergent în armata americană şi translator în Procesul de la Nürnberg. A avut o carieră universitară şi numele de cod „Hook”.
Cronologia aleatorie. Ortografia timpului.

    N.B. Fragmente din varianta Biuroul Directorului au apărut în „Dacia literară”, 1-2, ianuarie-februarie 2013, şi „Revista Nouă”, 1 (74), 2013.”

                                                                                            Octavian Onea

Carți publicate în 2017

 

 

SĂ FIM NOI PĂSTRĂTORII TRADIȚIILOR Nr. 3
Editura Mythos, 2017

Coordonatoarele Proiectului
Prof. înv. preșcolar Mădălina Elena Moldoveanu
Grădinița cu Program Normal
„Castelul Piticilor” structură a Școlii Gimnaziale
„Radu și Severa Novian” Adunați, jud. Prahova
Prof. înv. primar Mihaela Moldoveanu
Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Câmpina,
jud. Prahova

Redactare și corectură
Emilia Vasile
Macheta artistică și copertele
Mihai Vasile

 „… Din anul 2013, în parteneriat cu Grădinița cu P.N. „Castelul Piticilor” și Școala Gimnazială „Radu și Severa Novian” din ADUNAȚI, am început derularea Proiectului educativ „SĂ FIM NOI PĂSTRĂTORII TRADIȚIILOR”, proiect ce a ajuns anul acesta la a V-a ediție. În realizarea acestui proiect am pornit de la dorinţa de a insufla elevilor noștri de la oraș poate cel mai de preţ lucru pe care îl moşteneşte o naţiune şi anume tradiţia. Tradiţia este ghidul nostru, care din cele mai vechi timpuri ne ajută să descoperim valori precum hărnicia, adevărul şi virtutea. Proiectul are menirea de a reuni copii şi cadre didactice din toate colţurile județului dar și din afara acestuia, de a crea legături durabile, prietenii unite sub acelaşi ţel, al faptelor bune, al respectului pentru obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti. Pentru ca generaţiile care ne urmează să cunoască rădăcinile poporului şi evoluţia sa pe treptele istoriei este de datoria noastră, a celor cu misiunea de educatori, să le lăsăm cât mai puţin alterată „zestrea” primită de la înaintașii noștri, pentru a ne recunoaşte şi a nu uita că am fost şi că suntem români.”

Prof. BERCĂROIU CĂTĂLIN, Director al Școlii Gimnaziale ,,B.P. Hasdeu” Câmpina

Carți publicate în 2017

PAUL VERLAINE

POÈMES CHOISIES
POEME ALESE
Ediție bilingvă

Préface et traduction en roumain de
Prefaţă şi traduceri în limba română de
PETRU DINCĂ

Ploiești, Editura MYTHOS, 2017

Redactor:
Emilia Vasile
Coperte și tehnoredactare:
Mihai Vasile

Carți publicate în 2017

ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ
Anul 3, numărul 3
Editura MYTHOS, Ploiești, 2017
Coordonator:
Sebastian Ştefănucă 
Coperte și tehnoredactare: Mihai Vasile
Redactor: Emilia Vasile

CUPRINS:
Sebastian Ștefănucă
Cuvânt înainte / pag. 5
Sebastian Ștefănucă
Foreword / pag. 17
PARTEA ÎNTÂI: JURNALUL / 29
Serenela Ghițeanu
Scurtă radiografie a jurnalului / pag. 31
Ioana-Ruxandra Fruntelată
Etnologia: a fotografia timpul.
Schițe dintr-un pseudojurnal de teren etnologic / pag. 35
Corina Matei
Comice triste / pag. 43
Marin Constantin
Jurnalul de teren ca mărturie a căutării etnografice: însemnări despre o anchetă genealogică în satul Tilişca (judeţul Sibiu) (1999-2000)  / pag. 51
Anișoara Ștefănucă
Jurnal Tiheró, Grecia, august 2016 / pag. 61
Sebastian Ștefănucă
Jurnal de teren Tiheró (prefectura Evros, Grecia), 6-11 august 2016, şi Skra (prefectura Kilkis, Grecia), 16-21 august 2016 / pag. 81
Elena Dudău
Către o antropologie a emoţiilor (Un prim jurnal cu ocazia unei cercetări în localitatea Cerna, judeţul Tulcea, 4-9 septembrie, 2016) / pag. 105
Cristina-Ioana Gherghe
Pe la porţi, printre oameni şi poveşti (Un al doilea jurnal cu ocazia unei cercetări în localitatea Cerna, judeţul Tulcea, 4-9 septembrie, 2016) / pag. 111
Bogdan-Costin Georgescu
Fragmente de jurnal / pag. 117
Gheorghiță Geană

Boabe de zăbavă.  Reflecţii din teren şi nu numai / pag. 145

PARTEA A DOUA: MISCELANEU / 179
Marin Constantin
Annuaire Roumain d’Anthropologie: despre universul tematic al unei reviste antropologice româneşti / pag. 181
Adina Baciu
Aspecte ale antropologiei biomedicale bucureștene / pag. 193
Marian Nuțu Cîrpaci
Țiganii, o categorie socială etnic neomogenă / pag. 197
Silvia-Diana Šolkotović
Cercetări etnografice în Timocul sârbesc / pag. 207
Stelu Șerban
Minorități discrete și modernizare în Europa de Sud-Est / pag. 211
Stelu Șerban
Hidden minorities and modernization in South East Europe / pag. 219
Ελένη Γρομπανοπούλου (Eleni Ghrobanopulu)
Configurarea istorică a studiilor folclorice de-a lungul sec. al XIX-lea și până la jumătatea sec. al XX-lea în spațiul european și cel elen / pag. 229
Ελένη Γρομπανοπούλου (Eleni Grompanopoulou)
The historical formation of folklore studies in the 19th century – mid. 20th century in Europe and Greece / pag. 237
Dragoș Grigorescu
Un destin cultural (In honorem Mihai Vasile) / pag. 245
Jonathan Hemmings
Alocuţiune la lansarea cărţii Izvoare în deşert, Ploieşti, 1 noiembrie 2016 / pag. 261
Jonathan Hemmings
Lecture at the launch of the book Izvoare în deşert / Fountains in the Desert, Ploieşti, 1st of November 2016 / pag. 263

Carți publicate în 2016

 

ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ
YEARBOOK OF PRAHOVA COUNTY SOCIETY FOR GENERAL ANTHROPOLOGY
Anul 2, numărul 2 /2016
Editura MYTHOS, Ploiești, 2016

Coordonator:
Sebastian Ştefănucă 

Cuprins / Content:
Sebastian Ştefănucă, Cuvânt înainte / Foreword
Sebastian Ştefănucă, Alocuţiune la lansarea Anuarului societăţii prahovene de antropologie generală, 2 martie 2016
Gheorghiţă Geană, Note privind profilul epistemologic al lui Mircea Eliade: istoricul religiilor ca antropolog
Sebastian Ştefănucă, Pledoarie pentru o bună delimitare a ştiinţelorsocio-culturale
Marian NuţuCîrpaci, Poporul rom, popor al limbii. Aspecte de luatînseamăînîncercările de a stabili o limbăliterară
Marin Constantin, Arta ciopliriilemnului la rudarii din Băbeni (judeţulVâlcea)
Gabriela Roman, Consideraţii privind migraţia indo-europeană în Europa, în lumina analizelor genetice
Gheorghe Plăiaşu, Omulîn cosmos. Câtevaelemente de antropologiespaţial-extraterestră
Christian Crăciun,Cuvinteleiubirii
Sebastian Ştefănucă, Dragostea ca fapt social
Maurice Halbwachs, Cadrelesociale ale memoriei (fragmente) / Traducere de Smaranda Jilăveanu, după ediţia din 1935 a Lescadressociaux de la mémoire,Paris: LibrairieFélix Alcan
Sebastian Ştefănucă, Lecture at the launch ofthe Yearbook of Prahova County Society for General Anthropology, 2 March 2016
Sebastian Ştefănucă, Plea for a good delimitation of the socio-cultural sciences
Marian NuţuCîrpaci, Roma people, a people of the language: aspects to be taken into account in the attempts to establish a literary language
Marin Constantin, The Rudar woodcarving in Băbeni village (Vâlcea county, Romania)
Gabriela Roman, Considerations regarding the Indo-European migration in Europe, under genetic analyses evidence
Gheorghe Plăiaşu, Man in cosmos. A few elements of extraterrestrial anthropology
Christian Crăciun, The words of love
Sebastian Ştefănucă, Love as social fact

AnişoaraŞtefănucă, Lavara. The Easter procession in Skra (translation of the documentary subtitle)

 

Carți publicate în 2016

 

 

CONSTANTIN DOBRESCU
CĂTĂLIN DOBRESCU

LICEUL SFINȚII PETRU ȘI PAVEL LĂCAȘ AL CULTURII PLOIEȘTENE
CONFERINȚE ȘI CONFERENȚIARI LA LICEUL SFINȚII PETRU ȘI PAVEL
(1865-1947)

Redactor:
Emilia Vasile
Culegere text:
Mihaela Gaftoi
Simina Șchiopu
Suzana Marin
Coperte și tehnoredactare:
Mihai Vasile
Editura MYTHOS,Ploiești, 2016

„Viața în comunitățile umane, rurale sau urbane, a impus, dintotdeauna, existența unor locuri și forme de socializare în cadrul cărora membrii comunității dezbăteau și decideau asupra problemelor obștii ori puteau să-și agrementeze cotidianul.
În orașele antice și medievale asemenea locuri erau: piața publică (agora) în care se întrunea adunarea poporului, instituție cu atribuții politice; stadionul, pe care se disputau întrecerile sportive; amfiteatrul, unde se desfășurau spectacole educative sau distractive; strada, cale de comunicație și de transport, dar și de plimbare deconectantă și convorbiri filozofice pentru peripateticii atenieni ori de aprige întreceri sportive pentru florentini și englezi etc.
Epoca modernă a adus noutăți și în acest domeniu al vieții sociale prin instituțiile de învățământ public.
La români, Regulamentele Organice, forme ale constituționalismului modern, au prevăzut înființarea de școli publice în fiecare județ. Actele constituționale și legile ulterioare au reiterat preocuparea autorităților pentru educația copiilor, a viitorilor cetățeni.
În orașul Ploiești, sub acțiunea acestui val modernizator,       și-a deschis cursurile, la 3/15 noiembrie 1864, un gimnaziu, care a luat de la 5 august 1866 numele „Sfinții Petru și Pavel”, iar din 1880 a devenit liceu.
Sărbătorirea, în 2014, a 150 de ani de existență a acestei instituții de învățământ, redenumită Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, a dat domnilor Constantin și Cătălin Dobrescu ideea de a releva, într-o lucrare științifică distinctă de monografia publicată cu acel prilej festiv, rolul cultural al școlii, dar nu pentru comunitatea internă a elevilor, ci pentru comunitatea urbană extrașcolară. Fericită idee! Pentru că au reușit astfel să aprofundeze și completeze monografia celei mai reputate instituții de învățământ a orașului cu noi aspecte ale activității sale culturale. Într-adevăr, modernitatea s-a caracterizat nu doar prin grija educării individului de la cea mai fragedă vârstă, ci și prin extinderea acestei preocupări asupra întregii populații. Se înfiripa acum, ceea ce actualmente definim prin sintagma formarea continuă.
Cartea este rodul unui efort documentar deosebit ilustrat de cele 153 poziții bibliografice indicate, între care locul prioritar îl dețin fondurile arhivistice și presa locală a căror cifră ar trebui înmulțită cu „n” file…”
Prof. Traian D. Lazăr

Carți publicate în 2016

SĂ FIM NOI PĂSTRĂTORII TRADIȚIILOR
Nr. 2 • 2016
Revistă editată în cadrul proiectului „SĂ FIM NOI PĂSTRĂTORII TRADIȚIILOR”
Coordonatoarele Proiectului
Prof. înv. preșcolarMădălina Elena Moldoveanu
Grădinița cu Program Normal„Castelul Piticilor” structură a Școlii Gimnaziale„Radu și Severa Novian” Adunați, jud. Prahova
Prof. înv. primarMihaela Moldoveanu
Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu” Câmpina,jud. Prahova

Redactare și corectură
Emilia Vasile
Macheta artistică și copertele
Mihai Vasile
Editura MYTHOS, Ploieşti,2016

Carți publicate în 2016

 

CONSTANTIN ARVINTE
FOLCLOR MUZICAL DIN MUNTENIA

Redactori:
Emilia Vasile
AnişoaraŞtefănucă
Culegere şi tehnoredactare muzicală
Editura Muzicală
GRAFOARTBucureşti
Macheta artistică, copertele și tehnoredactarea finală:
Mihai Vasile
Editura MYTHOS, Ploieşti,2016

„Personalitatea complexă şi multilaterală a lui Constantin Arvinte (compozitor, dirijor şi folclorist) nu mai trebuie prezentată. Ea este binecunoscutăşi se relevă prin însăşi opera acestui prolific truditor al peneişi al baghetei, prin numeroasele lucrări din genuri diferite (muzică de scenă, simfonică şi vocal-simfonică, lucrări camerale şi pentru fanfară, muzică vocală şi corală), prin ediţiile sale critice şi (nu în ultimul rând) prin culegerile şi transcrierile pe care Constantin Arvinte le-a realizat în beneficiul muzicii tradiţionaleromâneşti.
Lucrarea de faţă, Folclor muzical din Muntenia, se înscrie în seria Antologiilor zonale pe care autorul le-a început încă de la jumătatea veacului trecut (Culegere de folclor: jocuri populare româneşti, 1959), le-a continuat în deceniile al şaseleaşi al şaptelea (Jocuri populare din Regiunea Bucureşti, 1961, Jocuri populare din Regiunea Argeş, 1963, tipărite la Ed. Muzicală din Bucureşti, în colaborare cu Gheorghe Popescu-Judeţ); au urmat: Maramureş, viaţă nouă (Baia Mare, 1965, în colaborare cu Isidor Râpă), Jocuri populare din Regiunea Dobrogea (Constanţa, 1967, în colaborare cu Gheorghe Popescu-Judeţ), Ceteră, lemnuţ de dor (1968) şiCâtu-i Maramureşu (1971), ambele editate la Baia Mare, în colaborare cu Isidor Râpă. În ultimii ani această serie a continuat prin noi apariţii editoriale (Folclor muzical din Moldova, Iaşi, 2008, Folclor muzical din Transilvania, Cluj-Napoca, 2009 şiFolclor muzical din Oltenia, Craiova, 2012)…”
Dr. Constantin Secară, etnomuzicolog

 

Carți publicate în 2016

 

Cartea-Program a Festivalului Artelor
NICHITA LA ECHINOCŢIU, 2016
(ediţia a unsprezecea)
Redactor, macheta artistică şi prezentarea grafică: Mihai Vasile.
Editura MYTHOS, Ploiești, 2016

Despre festival:
Festivalul artelor „Nichita la echinocţiu”  a avut prima ediţie în anul 2006, el continuând într-un fel mai nou, mai diversificat, mai modern, manifestarea culturală „Zilele poeziei româneşti” înfiinţată la un an de la moartea poetului (13 decembrie 1984), ca un omagiu, de un grup de intelectuali.
Festivalul artelor se desfăşoară în răstimpul dintre echinocţiul de primăvară şi ziua de naştere a poetului. Este un festival dinamic, făcut de tineri pentru tineri, aşa cum i-ar fi plăcut poetului. Începe la 21 martie şi se termină la 31 martie; este un festival cu 11 zile de spectacole, ateliere, recitaluri, vernisaje, lansări de cărţişi de reviste, colocvii, proiecţii de filme etc. La atelierele din cadrul festivalului se înscriu în medie 50 de tineri din oraşulPloieştişijudeţul Prahova, care sub tutela princiară a poetului nostru Nichita Stănescu, au prilejul să participe la toate aceste manifestări ale spiritului.Festivalul se adresează tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, care au acces gratuit la toate manifestările şi primesc, tot gratuit, toate cărţile ce se lansează în cadrul festivalului.

                                                                                              Mihai Vasile

11 ZILE DE ECHILIBRU
”Prin Festivalul artelor NICHITA LA ECHINOCȚIU propunem 11 zile pline de libertate spirituală, de încântare artistică, de delectare vizuală și sonoră și multe altele asemenea.
Acest festival, os din os stănescian, ajuns anul acesta la ediția a unsprezecea, adună în jurul artei și libertății de expresie pe cei care știu că libertatea este un bun care se menține prin exercițiu…”
Dragoș Grigorescu

 

Carți publicate în 2016

 

BOGDAN LUCIAN STOICESCU
CONVORBIRI LA LUMINA GÎNDULUI
despre fragilitatea vieţii, iubire, prietenie şi alte închipuiri

Această carte apare sub patronajul Festivalului artelor NICHITA LA ECHINOCŢIU,ed. a XI-a
Ediţie ne varietur îngrijită de Mihai Vasile
Coperte: ValiCraina
Prezentarea grafică: Mihai Vasile
Consilier editorial şi corectura: Constantin Marin
Editura MYTHOS, PLOIEȘTI, 2016

„Prima ediție a volumului Convorbiri la lumina gîndului. Despre fragilitatea vieţii, iubire, prietenie şi alte închipuiri a fost dată spre tipărire în luna martie a anului 2006, în chiar ziua Echinocțiului de primăvară, la numai o zi de la împlinirea a exact șase luni de cînd cel cu care a fost pus la cale, Ion Stratan Nino, cum îi spuneam noi, apropiații săi – și-a început călătoria cea fără de sfîrșit pe apele liniștite și strălimpezi ale Poeziei... Volumul a apărut în chiar zilele primei ediții a Festivalului Artelor „Nichita la Echinocțiu” (23-30 martie 2006), la Editura „Libertas” din Ploiești, ca rod al strădaniilor – pentru mulți abnorme – ale diriguitorului acesteia, domnul Mihai Vasile – nume indisolubil și definitiv legat de lumea și viața culturală prahoveană, în general, și ploieșteană, în special – cel care a fost, de altfel, și realizatorul machetei artistice, graficii coperților și redactării…”
Bogdan Lucian Stoicescu

 

Carți publicate în 2016

 

MIHAI VASILE
MIC DICŢIONAR DE TERMENI TEATRALI
ediţia a patra, revăzută şi adăugită

Această carte apare sub patronajulFestivaluluiartelor NICHITA LA ECHINOCŢIU, ediţia a XI-a
Edițieîngrijitășicoperte: Mihai Vasile(Coperta 1: Decor pescenaTeatrului Equinox Ploieşti; Coperta 4: FrescăîninteriorulCentrului Dramatic Mythos Ploieşti)
Editura Mythos, Ploiești, 2016

Codul de procedură teatrală
(Prefaţaediţiei a III-a, 2012)

„Fondator şi mentor al Teatrului Equinox din Ploieşti, profesor de arte dramatice, artist plastic şi fotograf de artă, autor de filme, actor, regizor şi scenograf de teatru, unde mai face şi restul – adaptări şi colaje de texte, costume, muzică, lumini, adică, aproape totul, prozator, poet, eseist, publicist şi editor, se pare că despre Mihai Vasile e mai uşor să spui ce nu este şi ce nu face. Cu o apetenţă creatoare atît de diversă şi de mobilă, de un enciclopedism bine controlat, un astfel de personaj al scenei cultural-artistice contemporane este greu de definit. Dacă nu te mulţumeşti cu stereotipii de genul „personalitate complexă”, începi să cauţi alte explicaţii, fiindcă avem o permanentă nevoie de clarificări. Plus că deseori cedăm la iluzia că o definiţie poate să ţină loc de inefabilul vocaţiei, de iminenţele destinului şi de impetuozitatea valorii. Rezultanta este că Mihai Vasile face bine tot ceea ce face, fără să amestece lucrurile. Fără să le amestece mai mult decît este inevitabil s-o facă, desigur. În sensul că, deşi toate ţîşnirile lui artistice sînt alimentate de lava aceluiaşi vulcan creator, cînd face teatru - face teatru, cînd face fotografie – face fotografie şicînd face literatură – face literatură, fără să scrie ca un regizor sau să regizeze ca un scriitor. Diversele sale ipostaze artistice îşi manifestă distinct identitatea, indiferent cîtecorespondenţe se pot stabili între ele prin efluviul care le uneşte pe dedesubt...”

M. Ghiţă-Mateucă

 

Carți publicate în 2016

NICHITA STĂNESCU ȘI GHEORGHE TOMOZEI
CHIP IANIFER

Această carte apare sub patronajul Festivalului artelor NICHITA LA ECHINOCŢIU,ed. a XI-a.
Copertele, macheta artistică şi tehnoredactarea: Mihai Vasile
Editura MYTHOS,Ploiești, 2016

„Prietenia şi prietenii îl ajutau să treacă vămile descumpănirii şi descurajării (mai multe decît s-ar crede), în momentele cînd nu doreşti nici măcar să mai fii şi acum, cînd Nichita cu adevărat nu mai e, mă cred unul dintre cei ce pot vorbi emoţionat despre singura vocaţie reală pe care şi-o recunoştea poetul.
Caietul de versuri, ce ne apropie numele, cuprinde producţii poetice necunoscute sau parţial cunoscute, încredinţate tiparului de către posesorul lor, doctorul Ion Donoiu.
În luna mai 1980 doctorul, singurul capabil să îmbolnăvească (nouă ne-a transmis patima numismatică) i-a solicitat lui Nichita scrierea unor poezii „speciale”, cărora le-a fixat şi titlul şi pentru care a promis un „onorariu”, cu plata în monedă antică. Tranzacţia a fost concepută ceremonios, părţileonorîndu-şiobligaţiile „contractuale”, întărite cu semnăturile de rigoare. Juriştii vor găsi şi un viciu de procedură: în paragraful final al documentului în cauză, Nichita vorbeşte de „dreptul de autor”, după ce, în fraza penultimă, pomenea de un ciclu de versuri „dăruit”.
Lui Ion Donoiuşisoţiei sale Viorica, li s-au încredinţat un semn mai mult de iubire nichitiană, şi paginile iscusit caligrafiate s-au adăugat celorlalte comori ale casei: toarte de amforă, capete de tanagre, monede rare. După ce moartea a frînt triunghiul nostru numismatic, prin dispariţia lui Nichita, doctorul şi-a reamintit de eficacitatea „comenzii sociale”, solicitîndu-mi şi mie, în 1985, un grupaj de versuri (recoltă de-o zi), pe care m-am grăbit să-l compun, spre a reface, măcar pentru noi, clipele unice ale unei prietenii marcate decisiv de neştearsa amintire a Marelui Blond.
Demn de preţuit (valoare exclusiv sentimentală), caietul acesta devine o adevărată lacră în care, după ani lungi, ne aşteaptă scrisorile lui Nichita, cel care – o vorbă a lui – „fără prieteni nu putea trăi la fel”. Îi regăsim verbul, istovitoarea inteligenţă, sîntem iar sub vraja tuturor darurilor ce i-au împodobit viaţaatît de puţină, şi regăsim, chiar şi în curgerea nervoasă a unor improvizaţii fără pretenţii, nedisimulat, fiorul premonitor al morţii.
Ca toate „jocurile” lui Nichita, şi acesta are o penumbră de lacrimi…”

Gheorghe Tomozei

 

Carți publicate în 2016

 

CALENDAR CULTURAL PRAHOVEAN 2016

Redactor: Mihaela Gaftoi; Redactor coordonator: Dragoş Grigorescu
Macheta artistică şi prezentarea grafică: Mihai Vasile.
Editura MYTHOS, Ploiești, 2016

Calendarul cultural prahovean 2016, în paginile căruia își fac apariția principalele manifestări culturale și artistice planificate pentru anul 2016, de către așezămintele de cultură, județene și locale ce se află sub autoritatea Consiliului Județean sau a primăriilor si consiliilor locale, din județul Prahova, conține:

 • Manifestări culturale si artistice ale Centrului Județean de Cultură Prahova
 • Manifestări culturale si artistice ale așezămintelor culturale din județul Prahova:
 • Festivaluri, concursuri, spectacole, târguri, ateliere, tabere
 • Expoziții
 • Obiceiuri. Tradiții
 • Personalități
 • Dialoguri culturale
 • Dezbateri, mese rotunde, conferințe și lansări de carte
 • Programe educaționale
 • Ziua localității
 • Sărbători istorice ale României
 • Sărbători religioase
 • Alte manifestări

Cultura în 2016
Rostul acestui calendar cultural prahovean este acela de a înfățișa publicului larg rodul strădaniei instituțiilor publice de cultură în 2016 într-o ofertă culturală județeană. Societatea noastră de astăzi vede în cultură atât un refugiu, cât și o bună cale de încântare spirituală. Misiunea culturii așadar nu este simplă. Instituțiile au de împăcat prin oferta lor culturală dimensiunea educativă a culturii, dimensiunea națională și istorică, dimensiunea recreativă, pe cea a formării și informării în domeniul artistic și creativ – pentru a enumera doar câteva dintre ele.
Cultura astăzi are de înfruntat în mod direct forme virale de incultură: scăderea încrederii în învățământ și declinul culturii generale, manipularea și dezinformarea mediatică sistematică, chipuri false sau efecte adverse ale erei digitale, kitschul și lipsa de cuviință în multe forme artistice, accesul din ce în ce mai filtrat financiar la forme publice de educație sau cultura și educația ca o marfă tot mai scumpă și inaccesibilă etc.
În aceste condiții prezentul Calendar cultural prahovean 2016 devine o lucrare necesară și ambițioasă. Se vor regăsi în programele culturale spectacole și festivaluri, unele cu un număr mare de ediții, altele mai noi; sărbători tradiționale de dans și muzică populară; concerte; expoziții; târguri; sărbători populare sau religioase și multe altele. Ne exprimăm convingerea că toate aceste evenimente depășesc prin calitate vremurile și reușesc să pătrundă în rostul adânc pentru care au fost create și anume înnobilarea omului prin cultură.

Dragoș Grigorescu
Carți publicate în 2016

ANUARUL SOCIETĂŢII PRAHOVENE DE ANTROPOLOGIE GENERALĂ

Anul I numarul 1 Coordonatori: Bogdan Costin Georgescu, Sebastian Ştefănucă

Editura MYTHOS - 2015

pentru lecturare descarcaţi în format electronic tip flippage aici

Carți publicate în 2015

CONSTANTIN GÂRBEA – „Localitatea Bătrâni. Veche aşezare prahoveană”.
Schiţă monografică
Coperte 1-4: Mihai Vasile; Editura Mythos, 2015

„… Din cele mai vechi timpuri pământul patriei noastre a fost locuit de moşii şi strămoşii noştri. Zonele montane au fost legământul civilizaţiilor trecute. Pe aceste locuri populaţia trăia în obşti săteşti muncind pământul în devălmăşie. Această formă de viaţă a fost deseori tulburată de numeroasele popoare ce au trecut pe aici, însă, băştinaşii au rămas pe loc, având aceleaşi preocupări milenare.
Încă înaintea formării statelor feudale româneşti, în zonele montane şi submontane erau localităţi bine conturate, care au contribuit la întărirea societăţii feudale.
În depresiunea Drajna-Chiojd s-a dezvoltat unul din cele mai vechi sate din zonă: satul Bătrâni.
Încercând să transpunem în fapte îndemnul dat de regretatul profesor academician Constantin C. Giurescu, care a participat la sărbătorirea a 550 de ani de existenţă documentară a comunei Starchiojd în anul 1968 şi care spunea printre altele cu această ocazie: „O istorie completă şi veridică a poporului român va putea fi scrisă numai atunci când o localitate îşi va avea scrisă monografia sa”, lucrarea: „Localitatea Bătrâni, veche aşezare prahoveană” este concepută să prezinte în mod sintetic aspectele sociale, economice şi politice ale localităţii…”
Constantin Gârbea

Carți publicate în 2015

OLIVIU GĂZDAC – „Prezentul trecutului”
Coperta 1: „Dincolo de fereastră” Florenţa Pretorian (ulei/pânză, 1945, pictură expusă la Muzeul Naţional de Artă Bucureşti în anul 1975, în cadrul marii retrospective consacrate artistei); Coperta 4: Oliviu Găzdac (fotografie de Mihai Vasile, 2015)

Ediţie îngrijită de Mihai Vasile.
Redactor: Mihaela Gaftoi; coperte, macheta artistică: Mihai Vasile; desene de Florenţa Pretorian; Editura Mythos, 2015

O carte despre viaţă, profesie, destin a unui important dascăl al învăţământului prahovean, o carte ilustrată cu desene de Florenţa Pretorian (artistă din perioada interbelică despre care criticii - Comărnescu, Mircea Deac, Petre Oprea dar şi marii pictori ai epocii - Pallady, Ciucurencu, Tonitza au spus că este una dintre marile artiste ale României).

Carți publicate în 2015

DAN MOCĂNESCU – „Natale” – Poeme
Coperta 1-4: Mihai Vasile
Ediţie îngrijită de Mihai Vasile; Editura MYTHOS, 2015

Caraiman
Luminează Domnul fruntea României
crucea din maramă
lacrima de nea
ca ieşind din noaptea
tulbure-a stihiei
să-şi ridice Scaun iară
şi să stea
fiecare culme poartă-aici un înger
fiecare creastă un Începător
ce înaltă-i rana
pentru care sânger
răsucind hangerul fiecărui nor...
doar un fulger sparge
porţile-ndurării
din izvorul stânii parcă s-a aprins
printre cetini albe născocind pridvorul
răsăririi noastre
tainice-nadins
Luminează Domnul fruntea încrestată
cu un deget aspru
piatra a-nveşmântat
pe un tron de jnepeni
Patria-ndurată
să-şi ridice locul
peste care-a stat...

Carți publicate în 2015

ION STRATAN – „Cafeaua cu sare”. Paradoxuri şi parafraze
Pe coperte, fotografii de Tudor Jebeleanu

Redactor, macheta artistică şi prezentarea grafică: Mihai Vasile; Editura Mythos, 2015

„…Ion Stratan a avut această extraordinară bucurie a construcţiei lexicale, lucru constatat şi de criticii operei sale poetice. Aici, însă, eliberat de canoanele poeziei, a excelat în paradoxurile acestei limbi române pe care a iubit-o şi pe care a respectat-o tocmai pentru ceea ce a avut ea mai bun pentru un poet ca el: vitalitatea…” (Cuvânt înainte – Mihai Vasile)

Carți publicate în 2015

IOANA RUXANDRA FRUNTELATĂ, CRISTIAN MUŞA – „Starchiojd. Moştenirea culturală. Sărbători, obiceiuri, repertoriu folcloric, tradiţii locale reprezentative”
(Partea a doua)
Autori: Ioana Ruxandra Fruntelată; Cristian Muşa; Cristina Bucătaru; Andrei Chivereanu; Elena Dudău; Cristina Gherghe; Constantin Secară; Nicoleta Şerban
Redactor şi coperte: Mihaela Gaftoi
Editura Mythos, 2015

„… Volumul de faţă continuă prezentarea rezultatelor cercetării etnologice de teren desfăşurate în Starchiojdul Prahovei în mai multe etape, dar cu intensitate mai mare în anii 2013 şi 2014. După conturarea civilizaţiei din acest vechi şi frumos sat muntenesc de plai, prin reliefarea unor aspecte ce ţin de locuire, ocupaţii şi meşteşuguri am încercat să înţelegem osatura rituală a comunităţii şi gândirea despre lume a chiojdenilor, aşa cum se reflectă ele în obiceiuri, în expresii folclorice, în practici culturale moştenite şi păstrate până în pragul mileniului trei…”

Carți publicate în 2015

 

Cartea-Program a Festivalului Artelor NICHITA LA ECHINOCŢIU 2015, ediţia a zecea.
Coperta 4: „Cioburi colorate”, pictură de Camelia Profirescu.
Redactor, macheta artistică şi prezentarea grafică: Mihai Vasile.

Festivalul artelor „Nichita la echinocţiu”  a avut prima ediţie în anul 2006, el continuând într-un fel mai nou, mai diversificat, mai modern, manifestarea culturală „Zilele poeziei româneşti” înfiinţată la un an de la moartea poetului (13 decembrie 1984), ca un omagiu, de un grup de intelectuali.
Festivalul artelor se desfăşoară în răstimpul dintre echinocţiul de primăvară şi ziua de naştere a poetului. Este un festival dinamic, făcut de tineri pentru tineri, aşa cum i-ar fi plăcut poetului. Începe la 20 martie şi se termină oficial la 31 martie, neoficial, cu închiderea Universităţii de primăvară la 1 aprilie 2015; este un festival cu treisprezece zile de spectacole, ateliere, recitaluri, vernisaje, lansări de cărţi şi de reviste, colocvii, proiecţii de filme etc. La atelierele din cadrul festivalului se înscriu în medie 50 de tineri din oraşul Ploieşti şi judeţul Prahova, care sub tutela princiară a poetului nostru Nichita Stănescu, au prilejul să participe la toate aceste manifestări ale spiritului.
Festivalul se adresează tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, care au acces gratuit la toate manifestările şi primesc, tot gratuit, toate cărţile ce se lansează în cadrul festivalului.

 

Carți publicate în 2015

DAN DAVID – „Venirea fiului”
Redactor Emilia Vasile; Ediţie îngrijită de Mihai Vasile; Prefaţă de MinelGhiţă-Mateucă; Culegere texte: Simina Şchiopu; Macheta artistică şi tehnoredactarea: Mihai Vasile

Carte care cuprinde facsimile ale poemelorscrise în ultimele luni de creaţie ale poetului şi transpunerea acestora în pagina de carte, o addenda cu reflecţii critice asupra operei şi vieţii sale, iar pe copertă titlul (aparent refuzat de poet – a se vedea cartea...) al unuia dintre cele mai frumoase poeme din carte.Cartea mai cuprinde şi filmul „Autoportret” cu texte din creaţia autorului dispărut atât de devreme, realizat de regizorul Mihai Vasile.

Carți publicate în 2015

GHEORGHE ENE – „Foc căzut din stele”.
Coperta 1: „Arborele cosmic”, pictură de Mihai Vasile; Coperta 4: Gheorghe Ene, fotografie de Mihai Vasile, 1985
Redactor: Mihaela Gaftoi; Ediţie îngrijită de Mihai Vasile; Prefaţă de Dragoş Grigorescu

O magnifică colecţie de poeme scrise de acest miraculos poet-ţăran despre care s-a spus în anii optzeci că ar fi rescris „Mioriţa” (afirmaţia îi aparţine lui D.R. Popescu) şi care anul acesta ar fi împlinit.. o sută de ani.

Carți publicate în 2015

 

ROLAND MÉNARD – „Călător în Ţara Equinoxului”
Coperta1: „Ô, ce lent mouvement”, acuarelă de Roland Ménard.
Ilustraţii: Petru Şoşa; Fotografii: Roland Ménard, Mihai Vasile, Ioan Moise, EricaMénard; Traducere, prefaţă şi note de Mihai Vasile.

O adevărată... „odisee” a scriitorului francez în cele două călătorii ale domniei-sale în România, cea de a doua prilejuită, în anul 1992, de premiera mondială a piesei sale „Poarta Infernului”, jucată de actorii Teatrului Equinox în adaptarea şi regia lui Mihai Vasile. O carte minunată, care cuprinde, pe lângă surprinzătoarele şi fermecătoarele sale gânduri despre o ţară pe care a iubit-o şi o iubeşte încă, şi piesa cu pricina cât şi reproduceri după o parte din lucrările sale de artă plastică.

Roland Ménard, actor, dramaturg, poet şi plastician francez s-a născut la 24 august 1923, la Paris.În 1947 se căsătoreşte cu o femeie de origine română şi, datorată acestei prime iubiri, se naşte o a doua, pentru ţara în care s-a născut soţia sa.
Scrie, astfel, prima sa piesă de teatru, Alexandru Lăpuşneanu, inspirîndu-se din viaţa tumultoasă a prinţului român, piesă jucată la Radio France Culture de către actorii Comediei Franceze.
Scrie foarte mult teatru pentru radio (France Culture şi Radio Suisse Romande), foarte apreciat de public şi critică, printre adaptările pentru radio numărându-se şi foiletonul dramatic Călătoria cea lungă, după romanul Şatra de Zaharia Stancu.
Din variata sa operă literară, pot fi menţionate piesele de teatru Rashomon şi alte povestiri, Autobuzul, Poarta Infernului, În alb şi negru, HippoNépo sau Fluturele Mozart, Vizita lui Sem, Pipo, hoţul scărilor, volumul de memorialistică Ça ne faitpasrrrien... (Două călătorii în România), romanul Bătrânul, volumul de versuri Poeme.
În anul 1992, Teatrul Equinox din Ploieşti a jucat în premieră mondială piesa Poarta Infernului, iar în anul 2000, Poarta lui Roland, un colaj din creaţia sa dramatică şi poetică, în care, alături de actorii Teatrului Equinox a jucat într-unul din rolurile principale şi actorul francez Roland Timsit.
Obţine, în anul 1997, Marele Premiu Radio al Societăţii Autorilor şi Compozitorilor Dramatici din Franţa, pentru „întreaga sa operă”.
Este membru al Consiliului Naţional al SNAC (Sindicatul Naţional al Autorilor şi Compozitorilor) şi al Societăţii Oamenilor de Litere din Franţa.
Prieten constant al României, a legat de-a lungul deceniilor, cu oamenii de cultură de aici, prietenii dintre cele mai trainice (Mihai Vasile).

 

Carți publicate în 2015

CALENDARUL CULTURAL PRAHOVEAN 2015
Coperta 1: „Atât de singur”: Coperta 4: „Melci şi tufănele”, picturi de Valter Paraschivescu
Redactor: Mihaela Gaftoi; Redactor coordonator: Dragoş Grigorescu; Macheta artistică şi prezentarea grafică: Mihai Vasile.

Calendarul cultural prahovean 2015, în paginile căruia îsi fac apariţia principalele manifestări culturale si artistice planificate pentru anul 2015, de către asezămintele de cultură, judetene si locale ce se află sub autoritatea Consiliului Judetean sau a primăriilor si consiliilor locale, din judetul Prahova are următoarele capitole:

 • Manifestări culturale si artistice ale centrului judetean de cultură prahova
 • Manifestări culturale si artistice ale asezămintelor culturale din judetulprahova:
 • Festivaluri, concursuri, spectacole, târguri, ateliere, tabere
 • Expozitii
 • Obiceiuri. Traditii
 • Personalităti
 • Dialoguri culturale
 • Dezbateri, mese rotunde, conferinte si lansări de carte
 • Programe educationale
 • Ziua localitătii
 • Sărbători istorice ale româniei
 • Sărbători religioase
 • Alte manifestări
Carți publicate în 2014

 

DIATA DOAMNEI MARIA BRÂNCOVEANU. 2014 Anul Brâncoveanu
Coordonator proiect editorial: Iuliana Mateescu
Consultant Stiintific: Prof. Valeriu Râpeanu
Alte texte: Prof. Matei Cazacu

„2014 Anul Brâncoveanu, Anul cinstirii sfintilor martiri Brâncoveni, împlinindu-se 300 de ani de la martiriul lor… Prilej de interiorizare si de întrebari: am înteles noi, cei de astazi, jertfa lor?”
Cartea, editata în parteneriat cu Asociatia Renasterea Obiceiurilor Si Traditiilor Românesti Bucuresti, contine date informative despre sotia Voievodului Brâncoveanu, nascuta la Târgsor, jud. Prahova si este realizata de Editura Libertas în colaborare cu Editura Idaco… dar din har…din Bucuresti.

cartea o puteti acesa aici in format pdf

Carți publicate în 2014

 

DRAJNA NOUA – Muntenii din Baragan
Autori: Dumitru Popa, Alexandru Patrulescu, Marin Vacarelu

Cartea oglindeste modul cum, în urma reformei agrare din 1946, o parte din locuitorii Drajnei si din împrejurimile acestei comune au fost împroprietariti si s-au stabilit în inima Baraganului. Autorii au consultat documentele existente si au facut mai multe cercetari în satul Drajna, com. Dragalina din jud. Calarasi. Acolo au luat legatura în primul rând cu cei care mai sunt în viata si au participat la acest eveniment.
Cartea se adreseaza în primul rând urmasilor celor care, cu zeci de ani în urma, pentru o bucata de pamânt, si-au lasat vatra stramoseasca.


Carti publicate in 2014

FIERUL MUNCII SI AURUL CULTURII, Cursurile de vară ale Universitătii „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, editia 2013; Coordonator Constantin Manolache

Cartea contine lectii, dezbateri, comunicări stiintifice etc., sustinute de diverse personalităti, despre diverse evenimente, personalităti si stări de lucruri, din istoria de ieri si de azi a românilor; materiale redate integral, în rezumat sau selectiv, fiecare purtând numele autorului sau trimitere la el, în cadrul Cursurilor Universitătii „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte, editia 2013.

Carti publicate in 2014

Cartea RADIO ROMÂNIA 85 (1928-2013). DEPĂRTĂRILE NU NE NOR DESPĂRTI NICIODATĂ (prima carte despre ascultătorii RRI care ne-au vizitat) / DISTANCE WILL NEVER COME BETWEEN US (thefirstbookaboutthe RRI listenerswhovisited Romania); Autori: Eugen-Adrian Cojocariu; Alecu Marciuc
Volum bilingv (română-engleză) realizat pe baza interviurilor si declaratiilor ascultătorilor Radio România International, din diferite state, care au câstigat sejururi în România în urma unor concursuri de cultură generală, dotate cu premii.

Carti publicate in 2014

Revista SĂ FIM NOI PĂSTRĂTORII TRADITIILOR (nr. 1)

Revista contine documente privind istoricul localitătilor Adunati si Câmpina, creatii literare, imagini documentare si artistice, date despre Proiectul National "Să fim noi păstrătorii traditiilor", în cadrul căruia are loc si Festivalul-Concurs "Să fim noi păstrătorii traditiilor", Proiect initiat de Grădinita cu Program Normal "Castelul Piticilor", structură a scolii Gimnaziale "Radu si Severa Novian" Adunati, director prof. Elena Apostol si coordonator proiect, prof. înv. prescolar Mădălina Moldoveanu si de scoala Gimnazială "B. P. Hasdeu" Câmpina, prof. înv. primar Mihaela Moldoveanu

Carti publicate in 2014

MARTIE 2014
CALENDARUL CULTURAL PRAHOVEAN 2014
(coordonator Mihai Vasile)
Calendarul cultural prahovean 2014, în paginile căruia îsi fac apariţia principalele manifestări culturale si artistice planificate pentru anul 2014, de către asezămintele de cultură, judetene si locale ce se află sub autoritatea Consiliului Judetean sau a primăriilor si consiliilor locale, din judetul Prahova are următoarele capitole:

 • MANIFESTĂRI CULTURALE SI ARTISTICE ALE CENTRULUI JUDETEAN DE CULTURĂ PRAHOVA
 • MANIFESTĂRI CULTURALE SI ARTISTICE ALE ASEZĂMINTELOR CULTURALE DIN JUDETUL PRAHOVA:
 • FESTIVALURI, CONCURSURI, SPECTACOLE, TÂRGURI, ATELIERE, TABERE
 • EXPOZITII
 • OBICEIURI. TRADITII
 • PERSONALITĂTI
 • DIALOGURI CULTURALE
 • DEZBATERI, MESE ROTUNDE, CONFERINTE SI LANSĂRI DE CARTE
 • PROGRAME EDUCATIONALE
 • ZIUA LOCALITĂTII
 • SĂRBĂTORI ISTORICE ALE ROMÂNIEI
 • SĂRBĂTORI RELIGIOASE
 • ALTE MANIFESTĂRI
Carti publicate in 2014

MARTIE:
- Caietului program al Festivalului NICHITA STĂNESCU LA ECHINOCTIU, 21 - 31 martie 2014, editia a noua (coordonator Mihai Vasile)

- Cartea NICHITA AZI. Rostiri, exegeze, amintiri, texte cuprinse în Caietele Festivalului de poezie Nichita Stănescu si Colocviile Nichita Stănescu, Ploiesti 1984 - 1990 (coordonator Mihai Vasile)

Cartea contine texte, rostiri transformate în texte, tipărite în brosurile Colocviilor si editiilor Festivalului de poezie NICHITA STĂNESCU în perioada 1984 - 1990, ale unor scriitori, critici si istorici literari, realizatori de film, regizori de teatru, plasticieni.
Volumul contine, de asemeni, poeme si texte din creatia lui Nichita Stănescu, facsimile, desene, reproduceri, toate apărute în aceste brosuri.

Carti publicate in 2014

ÎN MARTIE, PLOIESTIUL SE NUMESTE NICHITA
(coordonator Constantin Manolache)

Cartea contine referiri la luările de cuvânt în cadrul sedintei solemne a Academiei Române, dedicată lui Nichita Stănescu, la Ploiesti, în 30 martie 2013, de asemenea, la colocviile ce au urmat si la materialele publicate cu prilejul aniversării celor 8 decenii de la nasterea poetului ploiestean.

Carti publicate in 2014

Ioana Ruxandra Fruntelata , Cristian Musa

Starchiojd - Mostenirea culturala (partea I) Locuri, ocupatii, mestesuguri

Cartea este rodul activitătii de cercetare etnologică a unui grup de tineri cercetători de la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, condusi de prof. univ. Ioana Ruxandra Fruntelată în comuna prahoveană Starchiojd. Având sprijinul Centrului Judetean de Cultură Prahova, tinerii cercetători au elaborat un prim volum care este rezultatul acestor investigatii de teren si care vizează, asa cum se evidentiază si în subtitlul volumului, aspectele generale ale asezării din punct de vedere etnografic: locuire, ocupatii, mestesuguri.

Colectivul acesta are acum în lucru (cercetare de teren, elaborare de material scrise si audio video) un al doilea volum care să evidentieze alte aspect ale culturii populare din aceste locuri: calendarele populare locale, rituri de trecere, folclorul ritualic si profane, alimentatie etc.

Cartea in format pdf poate fi accesata aici.

Carti publicate in 2013

 

Ion Siscanu
RAPTUL BASARABIEI
Ploiesti, Ed. Libertas, 2013

Aceasta editie a lucrarii Raptul Basarabiei – 1940, de Ion Siscanu, apare cu prilejul Cursurilor de vara, din perioada 19-24 august 2012, ale Universitatii Populare „Nicolae Iorga” de la Valenii de Munte.
Editia de fata reproduce studiul domnului prof. univ. dr. Ion Siscanu, împreuna cu doua anexe (Pactul Molotov-Ribbentrop si Protocolul aditional secret), din Editia princeps (Raptul Basarabiei 1940, Chisinau, Editura Ago-Dacia, 1993, pp. 3-85 si pp. 98-100), carora li se alatura documentul Aprecierea politico-juridica a Tratatului sovieto-german de neagresiune si a Protocolului aditional secret din 23 august 1939, precum si a consecintelor lui pentru Basarabia si Bucovina de Nord, material elaborat de Comisia de specialitate a Parlamentului R. Moldova si aprobat de acesta prin hotarârea din 23 iunie 1990, document preluat din culegerea Pactul Molotov-Ribbentrop si consecintele lui pentru Basarabia (pp. 116-119), întocmita de Ion Siscanu si Vitalie Varatec si prefatata de Valeriu Matei, aparuta la Editura Universitas-Chisinau, în 1991, cu prilejul Conferintei internationale organizata pe aceasta tema, în acelasi an, în capitala Moldovei.

Carti publicate in 2013

Nicolae Pavel
CA DUPA O LUNGA ABSENTA
Ploiesti, Ed. Libertas, 2013

Poemele din aceasta carte apartin unui timp, aparent, vetust, (anii saptezeci) dar care a însemnat enorm pentru literatura româna de atunci (lucru despre care astazi se vorbeste din ce în ce mai putin!), timp în care plutea de-adevaratelea "duhul poeziei peste oameni si case", cum avea sa spuna Nichita Stanescu mai târziu.
Nicolae Pavel avea în el acest duh. Îl mostenise de undeva. Sau poate venea din copilaria lui de pe Coasta Brezei, unde razboiul, care abia se sfârsise, nu-si lasase la vedere urmele, sau poate din hoinarelile sale pe strazile înguste si misterioase ale târgusorului astuia pe unde îsi purtasera pasii scriitorul Mihail Sebastian, actorul Ion Manolescu, ori pictorul B'Arg. Sau poate de nicaieri, pentru ca despre lucrurile astea e bine sa nu cauti sa stii prea mult…
Poezia lui Nicolae Pavel ilustreaza cum nu se poate mai bine epoca aceea în care se scria poezie ca si cum fara asta ar fi urmat sfârsitul lumii. Desigur, ca si astazi, veleitarii erau prezenti în numar mare în viata literara, dar atunci poetii chiar se luau în serios, aveau, adica, un fel de a scrie ultimativ, vital, amintind parca de poezia expresionistilor.
Absolvent de filologie, student al unora dintre cei mai interesanti intelectuali ai vremii (Al. Piru, Boris Cazacu, printre altii), Nicolae Pavel avea sa-si scrie poemele doar pentru a le citi la Cenaclul "Lyra" al Casei de Cultura din Breaza sau în alte "adunari" scriitoricesti, chiar daca revistele literare la care mai trimitea din când în când grupaje poetice îl încurajau cu celebra (pe atunci) zicere "este bine, mai trimiteti!" N-a mai trimis. A scris pentru el. S-a eliberat prin poezie de obsesiile si de nalucirile sale.
În anul 1984, emigreaza în Israel. Nu pentru ca i se întâmplase ceva rau aici, ci pur si simplu pentru ca dorea sa schimbe ceva în viata lui si a familiei. Aici a continuat sa scrie si a publicat doua culegeri poetice care nu au fost ocolite de critici.
Astazi, poetul uitat, se întoarce, prin aceasta carte, acasa, "ca dupa o lunga absenta", aducând cu ea parfumul unei epoci în care oamenii chiar credeau în poezie si în destinul ei de a face lumea mai frumoasa.

Mihai Vasile

Carti publicate in 2013

Ion Stratan
CRIMELE DIN STRADA CERULUI
Ploiesti, Ed. Libertas, 2013

„Ion Stratan e un poet ludic la granita metafizicului” – afirma ?tefan Augustin Doinas despre confratele sau mai tânar în anul 1991.
Ion Stratan însusi spunea despre el: „Sunt poet si-atât!”
La Ion Stratan obiectele si oamenii se contopesc într-un fel de mitologie a cotidianului redus la absurd, un fel de fantastic calm, deloc spectaculos, fara sa faca sa fie evidente celebrele „fisuri în real”, asa cum definea fantasticul Roger Caillois.
Ludicul de care vorbea ?tefan Augustin Doinas nu este doar la nivelul cuvintelor sau al inventiei lexicale (unde, fie vorba între noi, Ion Stratan a fost un maestru desavârsit!) ci mult dincolo de aceasta falie textuala, poetul împrumutând de la maestrul sau, Nichita Stanescu, si pofta constructiei dramatice într-o zona periculoasa, la granita dintre poezie si proza.
Cartea de fata nu vrea sa descopere o „noua fateta” a poetului Ion Stratan.
El va ramâne „poet si-atât!”
Numai ca, fara sa cotrobaim prin sertarele si biografia sa mai mult decât este necesar, am gasit aceste câteva texte, unele publicate, altele nu, unele asumate ca fiind poeme în proza, altele trecute sub tacere, care, adunate între aceste coperti, ne mai sugereaza câte ceva despre „fiinta cea de carne” a unui poet cu care am avut privilegiul sa fim contemporani.

Mihai Vasile

Carti publicate in 2013
 
Carti publicate in 2013

TEATRUL EQUINOX. Starea de a fi
Album monografic
Ploiesti, Ed. Libertas, 2013

Albumul pe care îl tineti în mâini este un poem vizual în alb si negru care evoca povestea minunata a Teatrului Equinox din Ploiesti. Nascut acum mai bine de 30 de ani din bucuria de a juca, Teatrul Equinox ne invita de data asta la o lectura în imagini a momentelor care l-au definit.
Acest teatru a luat fiinta în anul 1980, în momentul privilegiat si plin de semnificatii al echinoctiului, al unui echilibru greu de pastrat atunci ca si acum.
S i, pentru ca spiritul trebuie sa intersecteze undeva lumea acesta a concretului, sa cada, adica, în timp si spatiu, Teatrul Equinox a fost gazduit de Centrul Judetean de Îndrumare a Creatiei Populare si si-a continuat aceasta existenta de-a lungul mai multor forme si denumiri pe care acest centru le-a avut.
Reusind în mod temerar sa depaseasca vicisitudini ideologice sau constrângeri materiale, Teatrul Equinox a ramas mereu un loc în care actorul si spectatorul respirau acelasi aer al libertatii, un laborator al starilor de spirit, un loc unde emotiile capatau un semn sau un gest. De aceea Teatrul Equinox din Ploiesti este un teatru neobisnuit. Pe scena lui se joaca versuri, se întrupeaza sentimente. Asa se face ca spectatorul devine subiectul unei pedagogii subtile în care a face teatru înseamna a cauta un sens prin dialog cu tine însuti.
În mod firesc, acest fel de a întelege si de a face teatru a generat o scoala de teatru în care multi actori sau spectatori s-au simtit, vremelnic sau nu, în proximitatea mitului, a arhetipului sau a cuvântului însusi. Teatrul Equinox a fost mereu locul în care, prin teatru, se forma un public pentru actul artistic, multi dintre cei care au pasit ca spectatori au simtit nevoia sa ramâna si sa revina, fie ca actori, fie ca elevi la cursuri de arte vizuale, fie ca profesionisti ai unui domeniu artistic.
Paginile care urmeaza sunt o marturie ca a face teatru poate fi un modus vivendi în care fiinta noastra poate subzista dincolo de orice neajuns al vremurilor.
Acest album, ca o carte a spectacolelor care au fost puse în scena, este, de asemenea, el însusi un spectacol, unul ce este nerabdator sa înceapa.

Dragos Grigorescu

Carti publicate in 2013

Albumul "Nichita Stanescu"

„Nichita Stanescu” este un album dedicat marelui poet – date bio-bibliografice si fotografii de la diverse vârste, prezentarea volumelor sale de versuri, în ordine cronologica, poezii, unele reproduse în facsimil, referinte critice, mici studii despre poezia si personalitatea lui Nichita Stanescu, premiile Herder si Struga, primele editii ale Festivalului de poezie „Nichita Stanescu”, apoi, primele editii ale Festivalului artelor „Nichita la echinoctiu”, câteva pagini despre prietenia cu Ion Stratan, spectacole si filme realizate de Teatrul „Equinox” pe texte sau pretexte de Nichita Stanescu si, în fine, câteva excelente reproduceri dupa tablouri cu duh nichitian ale unor cunoscuti pictori prahoveni – iata inventarul acestui album special, care ofera o imagine completa si complexa a poetului, a poeziei si a spiritului lui Nichita Stanescu. O lectura placuta, dinamica, rascolitoare. Un regal „Nichita Stanescu” nu numai pentru minte si inima, ci si pentru ochi, fiindca Mihai Vasile stie sa faca acele carti-spectacol, în care textul, fotografia, desenul si fondul paginii se cauta si îsi raspund de minune. O carte care este si utila si frumoasa. Te intereseaza si îti place.
M. Ghita Mateuca

Carti publicate in 2013

COCORASTII MISLII
Album-schita monografica
Ploiesti, Ed. Libertas, 2013

Schita monografica a comunei Cocorastii Mislii, mai degraba fiind o publicatie de promovare a comunei, albumul de fata este o publicatie menita sa atraga atentia asupra faptului ca mediul rural si-a schimbat de mult prioritatile. Comuna Cocorastii Mislii – o adevarata proiectie europeana a satului prahovean – este înfratita cu o localitate din Franta cât si cu una din Republica Moldova. Aceste înfratiri au catalizat o larga serie de actiuni politice, culturale, socio-umane, economice care au dus la editarea acestui album trilingv – o veritabila carte de vizita moderna si eficace a acestei comune prahovene.

Carti publicate in 2012

Dumitru Munteanu-Râmnic
PENTRU BASARABIA
Ploiesti, Ed. Libertas, 2012


În atmosfera febrila a anului 1912, prevestitoare a marelui conflict armat menit sa sfarâme ruginitele întocmiri imperiale, în Regatul Român se tiparesc o serie de carti despre Basarabia, care se difuzeaza în spatiile românesti si în occidentul european.
Le mentionam pe cele aparute în Prahova, pe parcursul anului 1912. În primul rând, pe cele publicate la Valenii de Munte (Tipografia „Neamul Românesc”), sub semnatura lui N. Iorga: Basarabia noastra (reeditata de noi, în anul 2012), Pagini despre Basarabia de astazi, România, vecinii sai si chestiunea Orientului, Cuvântare la 16 mai 1912, cu prilejul pierderii Basarabiei, Les Roumains et le nouvel état de choses en Orient.
Acestor titluri li se adauga culegerea de texte „Pentru Basarabia”, aparuta la Ploiesti, în alcatuirea si îngrijirea lui Dumitru Munteanu-Râmnic, profesor, pe atunci, la vestitul liceu „Sfintii Petru si Pavel”, din localitate, colaborator apropiat al savantului Nicolae Iorga.
Cele mai multe texte sunt extrase din studii si memorii istorice semnate de Dimitrie Cantemir, B.P. Hasdeu, A.D. Xenopol, Zamfir C. Arbore, D.C. Moruzzi, Nicolae Iorga. Alaturi de ele, sunt incluse si câteva extrase din presa timpului, poezii populare basarabene (din culegerile lui V. Alecsandri si Gh. Madan), pagini de literatura culta (C. Stamati, A. Donici, B.P. Hasdeu etc.) si prezentarea câtorva personalitati culturale apartinând acestui spatiu.
Prin valoarea si varietatea textelor antologate, culegerea suscita si astazi interesul cititorului, aducând, totodata, acel plus valoric inestimabil, care aureoleaza întotdeauna o lucrare întocmita mai demult pentru a sluji o cauza care-a fost a bunicilor si a parintilor nostri, care, acum, este si a noastra.

Carti publicate in 2012

Mihaela Gaftoi
NOPTIERA CU FLUTURI
Ploiesti, Ed. Libertas, 2012


...„Noptiera cu fluturi” este jurnalul unei femei singure, peste care au trecut apele si norii, soarele si vântul si care au lasat în urma dâre lungi de cerneala. Este cartea fetitei care se priveste acum în oglinda si se mira ca a trecut de treizeci de ani si ca lumea ei a ramas acolo, în privirea aceea din oglinda, aproape intacta si nespusa nimanui...
Mihaela Gaftoi, construieste simplu si fara artificii. Îsi aseaza personajul acesta fragil în mijlocul lumii. O lume imaginata din mici detalii, gesturi si cuvinte care nu stralucesc decât dupa ce sunt atinse, scrise, spuse, vazute ori auzite. De multe ori privirea aceea patrunzatoare în oglinda se transforma într-o fina si chiar eleganta autoironie, prilej cu care paseaza, mai ales, lucrurile de care se simte legata prin durere...
Sigur, s-au mai scris asemenea carti sau am mai întâlnit pe undeva asemenea personaje.
Nu mai e, parca, nimic nou sub soare.
Dar „Noptiera cu fluturi” a Mihaelei Gaftoi vine si adauga ceva acestei aparent cunoscute lumi. Cred ca un nou fel de a trai si retrai un sentiment, ori emotia unei reamintiri, a unei întâmplari, de a trezi la viata memoria exact acolo unde ea începe sa se stearga sau sa tradeze...

Mihai Vasile

Carti publicate in 2012

Mihai Vasile
MIC DICTIONAR DE TERMENI TEATRALI
Ploiesti, Ed. Libertas, 2012

Cunoscut printr-o generozitate intelectuala care îl face sa-si aseze cartile mereu la coada proiectelor editoriale si printr-o exigenta care îl determina sa le amâne exasperant (autorul marturiseste ca si lucrarea de fata „a zacut multi ani prin sertare”), acum sapte ani, Mihai Vasile ne lua oarecum prin surprindere, dar nu ne surprindea deloc. Dupa ce editase zeci de carti ale altora, în 2005, a luat de coarne taurul debutului editorial propriu si l-a rapus sub forma primei sale carti – „Mic dictionar de termeni teatrali”.
Mic sau mare, acest dictionar, nu este unul (doar) stricto sensu, ci un tratat obligatoriu de libera practica teatrala, o carte de studii si de studiat. Pe lânga definirea propriu-zisa a peste 250 de termeni, în ordine alfabetica, cuprinde substantiale incursiuni în istoria culturala a celor mai importanti dintre ei – comedie, drama, epoca elisabetana, teatrul medieval, regie, spatiul teatral etc., precum si 25 de note bio-bibliografice ale unor dramaturgi, regizori, actori, teoreticieni si exegeti care au marcat arta universala a spectacolului de teatru. Mai mult, dictionarul se încheie cu zece pagini de schite-document care ilustreaza evolutia scenei si a spatiului teatral, in extenso, din antichitatea greco-romana si pâna în contemporaneitate. Toate acestea furnizeaza un tip de informatie care transcede limitele unui simplu dictionar.
Este evident ca acest dictionar este scris „dinlauntru”. Este evident ca este un instrument creat din necesitati pedagogice, ceea ce-l face cu atât mai interesant si cu atât mai util, nu numai pentru cei dedicati unei cariere în teatru, ci mai ales pentru noi, ceilalti, spectatorii din sala.
Este evident ca acest mic dictionar si mare instrument de cunoastere nu este facut la voia întâmplarii, însumând definitii pe care, cu putina competenta si multa tenacitate, la urma urmei, aproape oricine ar putea sa le colecteze de ici, de colo, fiindca sursele nu lipsesc. Ar rezulta o lucrare corecta, poate, dar seaca si rece, care n-ar servi la mare lucru, fiindca i-ar lipsi esentialul – vibratia originalitatii, tumultul creativitatii, autoritatea propriului exercitiu, ecuatie care confera lucrarii lui Mihai Vasile un statut special. Statutul unei cercetari teatrale, pe care un om de teatru stie s-o structureze cu acribia uscata a unui cercetator sobru si s-o desfasoare cu subtilitatea, profunzimea, efervescenta si suculenta unui pedagog si a unui regizor.
Dezvoltând o sugestie a lui Peter Brook, Mihai Vasile vorbeste de acea „magica complicitate între un grup care face teatru si un altul care-l recepteaza”, încheindu-si „Argumentul” cu certitudinea ca „aceasta întâlnire are legi care trebuie stiute si respectate de ambele parti”. General valabile, scrise sau nescrise, cunoscute sau ignorate, respectate sau nu, „legile” exista si îsi produc efectul, benefic sau dezastruos, dupa caz. Meritul lui Mihai Vasile este ca, prin acest „Mic dictionar de termeni teatrali” ne ofera un exceptional „cod de procedura profesionala” în materie de teatru. Unii îl vor aplica, altii îl vor neglija, dar nimeni nu-si va mai putea justifica neputintele sau excesele, esecurile sau ratacirile, diletantismele sau bâlbâielile prin lipsa acestui excelent instrument de lucru. Fiindca, indiferent din ce grup faci parte, si în teatru este valabil avertismentul justitiar – necunoasterea legii nu te scuteste de raspundere.

M. Ghita-Mateuca

Carti publicate in 2012

Nicolae Iorga
BASARABIA NOASTRA
Ploiesti, Ed. Libertas, 2012


Deschidem aceasta carte menita sa arate viata curat româneasca a Basarabiei, timp de atâtea veacuri, pâna în anul nenorocit al rapirii, 1812 – de care ne amintim astazi cu durere adânca, dar nu fara sperante, la o suta de ani dupa aceasta pierdere nationala – prin afirmarea unui fapt, pe care – împotriva marturiilor istorice – niciun interes politic, nicio patima anti-româneasca si nicio slugarnica lingusire fata de stapânii de astazi nu-l poate rasturna: ca viata istorica a asa-numitei Basarabii începe cu Domnia Moldovei si se întareste, se acopera de bogatie negustoreasca si de glorie razboinica prin aceasta Domnie.

Nicolae Iorga

Carti publicate in 2011

Nichita Stanescu
COLINDA DE TARA
Ploiesti, Ed. Libertas, 2010

Culegere de poeme din creatia marelui poet având ca tema istoria si oamenii acestei tari. În prefata cartii este reprodus un text exemplar al lui Nichita Stzanescu, text ce face clara atitudinea marelui poet în ceea ce priveste creatia literara: „A vorbi despre poezia patriotica, pentru un poet român, este un lucru fundamental: as marturisi ca este o confesiune. Nimic nu este mai sfânt, mai drept, mai cinstit si mai constructiv pentru un poet decât ardoarea discreta a cântecului si a verbului sau în care vorbeste despre maretia celor din care se trage el însusi, despre maretia acestui pamânt transformat în verb prin poezie. Nimic nu este mai patriotic de la capul si începatura noastra, Mihai Eminescu, tânar fiind si rostind în cuvinte tineresti: „Ce-ti doresc eu tie, dulce Românie!” De ce ne cutremura pâna în ziua de astazi aceste versuri prin impecabila lor cinste, prin memorabila lor supunere adolescenta! Numai taranul român, numai muncitorul român si cei pe care ei îi nasc, intelectualii români, sunt cei care au dreptul de a se rosti despre patrie. A-ti iubi patria trebuie sa binemeriti a ti-o iubi! Nu orice mijlocitor poate sa iubeasca o patrie.
Mai întâi sa faci caramida, apoi zidul, dupa aceea locul ferestrei. Când ai facut fereastra, asta înseamna ca ai facut mai înainte zidul. Numai cel care a facut zidul are dreptul de a privi prin fereastra. Pasarile plesuve ale nimanuia repede se strâng, dar ele disturba munca si calmul valorii adevarate uneori.
A-ti iubi poporul din care faci parte, a-l spune-n versuri sau în proza este cea mai de seama avere pe care un spirit o poate da spiritualitatii universale.
A-ti iubi Patria înseamna a ti-o cladi cu propria ta viata. A iubi limba româna înseamna a gândi în limba româna, a tacea în limba româna, a plânge în limba româna si a râde în limba româna. Ea nu se trage din nici un fel de dictionare. Ea se trage din cei care au murit ca sa ne nasca pe noi.”

Carti publicate in 2011
 
Carti publicate in 2010

Mihai Apostol
MARTURII TEATRALE
Ploiesti, Ed. Libertas, 2009

La trecut si la prezent despre un Senior

Pentru cei care nu l-au cunoscut decât citindu-i cartile, Mihai Apostol facea figura unui erudit, îngropat în maldare de manuscrise si carti. Nu ca noi, ceilalti, care l-am cunoscut, n-am fi avut aceeasi parere. Dar, pentru noi, era foarte clar ca omul din fata noastra, cu statura sa impunatoare, cu vorbele sonorizând aerul, era unul dintre cei pretiosi, unul dintre Seniorii (din ce în ce mai putini!) ai actului de cultura.
Mihai Apostol iesea din imensa biblioteca de la subsolul casei sale tot timpul cu gândul la umbrele celor care au fost si asupra carora reflecta, le reconstituia vorbele si faptele, le cerceta cu lupa detaliile dintr-o veche si stearsa fotografie sau din vreo copie a vreunui manuscris sau document...
Student al unor mari figuri ale literaturii române, precum George Calinescu, Tudor Vianu, Iorgu Iordan sau Jacques Bick, Mihai Apostol s-a molipsit înca de tânar de la acestia de ceea ce înseamna iesirea din timpul prezent si plonjarea în istorie, cercetarea si imaginarea unor epoci de mult apuse care, daca ar fi lasate acolo, în uitare, s-ar putea sa nu mai transmita nimic din ceea ce au însemnat în evolutia noastra culturala. Spunea, de altfel, cu vocea lui sunatoare, magistrala: „Uitam, nu mai suntem!”
Cartea de fata, în care a adunat scrieri mai vechi si mai noi, publicate sau inedite, scrise de-a lungul câtorva decenii, este, asa cum o spune si titlul ales de autor, o marturisire a ceea ce a vazut în calatoriile sale documentare si imaginare în epoca începuturilor noastre teatrale, în care personalitati de prim rang ale teatrului românesc au plecat în lume de pe aceste meleaguri, sau marturii ale prezentei sale în preajma unor mari personalitati teatrale ale secolului trecut, care au slujit scena ploiesteana si nu numai...
Mihai Apostol a scris enorm. A fost preocupat pâna la obsesie de istorie, de teatru ca fenomen, de artele plastice. A fost prieten cu cei despre care scria. Le stia împlinirile si neîmplinirile, obsesiile si nesomnul, decortica cu migala semnele din creatiile acestora.
...Si nu este deloc întâmplator faptul ca dedica aceasta carte actorului Corneliu Revent, cu care a avut o discreta si îndelunga prietenie, pe care l-a urmarit în spectacolele sale si caruia îi purta un imens respect. Cum nu este întâmplator faptul ca lumea teatrului îl fascina. Avea aerul unui copil care se minuneaza de tot ce vede în aceasta lume. Mihai Apostol îsi rezerva dreptul de a se lasa fascinat si „pacalit” de viata de pe scândurile scenei.
„Marturii teatrale” este cartea unui fenomen artistic complex, desfasurat de-a lungul a doua secole, este cartea care nu ne lasa sa uitam, este cartea care redesteapta în noi fiorul si bucuria ludicului...

Mihai Vasile

Carti publicate in 2010

Rodion Burca
AFARA DIN ÎNTUNERIC
Ploiesti, Ed. Libertas, 2009

Rodion Burca este student la Facultatea de Istorie, iar lucrarea sa, intitulata inspirat „Afara din întuneric este o veritabila radiografie a societatii dintre Prut si Nistru, în momentul convulsiei sociale din aprilie 2009, radiografie însotita de o analiza pertinenta si de recomandari profesioniste de normalizare. Cartea este construita dintr-o succesiune de întâmplari si situatii reale, înregistrate în preajma, dar mai cu seama în timpul si imediat dupa evenimentele din aprilie. Transpunerea literara a acestor aspecte este facuta cu îndemânare si precizie, naratiunea capatând un ritm sustinut, asemeni celui din cartile de aventuri, ritm impus mai cu seama de curgerea alerta a întâmplarilor din acele zile, întâmplari cu nimic mai prejos decât cele de fictiune, de multe ori chiar depasindu-le.
Cartea, în totalitatea ei, este un îndemn la iesirea din pasivitate si la actiune pentru apararea si consolidarea democratiei, – principalul garant al libertatii sociale – o democratie reala si puternica în întregul continent european. E o datorie a fiecaruia si a tuturor daca vrem sa ne bucuram, noi si cei ce vor veni, de binefacerile unei comunitati puternice si durabile.

Carti publicate in 2010

Dana Sânziana Vasile
ACCIDENTUL SI ALTE POVESTIRI
Ploiesti, Ed. Libertas, 2009

Tristetea din Tara Minunilor

Am citit textele Danei Sânziana Vasile de doua ori. O data, la lumina alba de pixeli a computerului, ascultând dincolo de geam sfârâitul fulgilor de zapada care topeau noaptea, a doua oara, de cum m-am trezit, la cafeaua si gândul care o repovesteau, dinspre ecranul de zori de zi al ferestrei. Mi se întâmpla destul de rar sa fac lucrul acesta, asa ca m-am întrebat, fireste, de ce? ?i dintr-o data am avut revelatia ca starea de tristete trebuie sa fie, cu siguranta, o traire profund estetica, nu doar un sentiment din preajma lacrimei.
Tânara scriitoare îsi istoriseste întâmplarile cu un zâmbet trist de copil dar ne arata totodata ca ea, tristetea, trebuie cu delicatete si duiosie definita, învatata, traita, asumata, pentru a merge frumos mai departe. Eroina din prezenta carte pare a fi una si aceeasi, rescrisa, reinventata perpetuu, desprinsa cumva din micile cristale de argint ale imaginilor lui Lewis Carroll, care a fotografiat-o cu perplexitate, emotie si adânc respect în fata inocentei pe micuta-cea-trista Alice Liddell (probabil modelul sau real pentru Alice în Tara Minunilor). E si ceva din tristetea lui Salinger, e parca si ceva din tristetea lui William Golding sau Harper Lee si nu în ultimul rând din tristetea fabuloaselor nuvele ale lui Tolstoi si Cehov, pe care, pentru totdeauna, le socotesc monumentale.
Dana Sânziana Vasile stie sa povesteasca fermecator de simplu, e o scriitoare autentica. Prozele sale ma bucura si pentru minunatul motiv ca, iata, sub ochii nostri, renaste cu-ncetul literatura româna.

Ioan Mihai Cochinescu

Carti publicate in 2009

Stefan A.-Sasa
PARODII
Ploiesti, Ed. Libertas, 2009

Parodiile lui Stefan Al. Sasa impresioneaza prin diversitatea textelor sursa. Asta presupune o abilitate poetica remarcabila, trebuie sa pianotezi pe multe registre, sa ai un vocabular poetic foarte flexibil si o usurinta sintactica de acrobat al cuvintelor.
Mutând falstaffian un poem metafizic–thanatic într-o descriere bachica, de exemplu, parodistul obtine acel efect de distanta din care tâsneste umorul. Parodistul îsi alege modelele ca o provocare, cu cât mai complicate, cu cât mai greu de surprins în constructia lor lingvistica si în atmosfera lor inimitabila, cu atât mai demne de imitat
se vadesc. Autorul are atât ochiul exersat pentru a surprinde miezul, cât si îndemânarea prozodica de a turna în forma „originala” picatura de venin a satirei. Efectul de surpriza este de fiecare data garantat, ecartul dintre punctul de plecare si cel de sosire, prefacerea alchimica a cutarei sintagme din textul model în „ocara torcând usure”, sau aluzie etilic – erotica, toate creeaza aerul vesel bonom si un optimism fata de resursele nebanuite ale limbajului.
Parodia bine facuta nu este un gen minor, ci o punere sub semnul întrebarii a însasi conditiei literaturii. Autorul nostru ne aduce în fata unei oglinzi în care regele îsi vede goliciunea si are puterea de a râde de sine însusi.

Christian Craciun

Carti publicate in 2010

Andreea Mihalcea, Elena Enisor
PALIMPSEST.
Clar-obscur ân relatia literara dintre Nichita Stanescu si Ion Stratan
Ploiesti, Ed. Libertas, 2009

Când am citit si recitit acest capitol (este vorba de capitolul „Dintr-un abecedar martian” din volumul „Respirari de Nichita Stanescu), adnotat si subliniat cu atâta migala de Ion Stratan, am avut brusc revelatia ca aici este deja un moment de istorie literara. Ca nu este onest ca doar eu sa stiu acest detaliu. Dar, mai ales ca, în felul lui, gestul prietenului meu putea sa însemne si altceva... Nu-mi era clar ce anume, dar un gând mi-a dat de atunci târcoale...Nefiind un specialist în critica si istorie literara, nu m-am hazardat în a face supozitii sau a emite interpretari sau judecati. M-am gândit, atunci, ca doar cineva care sa nu fie legat emotional de cei doi poeti poate sa analizeze acest „caz”, poate sa faca lumina în acest gest al lui Ion Stratan. Asa se face ca am apelat la tinerele mele studente si prietene, Andreea Mihalcea si Elena Enisor, doua tinere cu reala vocatie de filolog, prima – o excelenta poeta, laureata a unor prestigioase concursuri literare nationale, iar cea de a doua – una dintre figurile cele mai cunoscute la olimpiadele nationale de literatura, recunoscuta pentru felul în care abordeaza fenomenul literar românesc. Le-am propus celor doua tinere scriitoare sa analizeze acest fapt literar, le-am pus la dispozitie toata opera lui Ion Stratan, pe care o aveam de la acesta cu autograf (fapt important pentru descifrarea scrisului nu tocmai lizibil al acestuia), precum si toate detaliile de care dispuneam în ceea ce priveste relatia literara si de prietenie dintre cei doi poeti. Concluziile la care au ajuns cele doua autoare au fost uimitoare. Chiar daca n-ar fi adevarate si tot ne-ar uimi. Pentru ca cercetarea a fost extrem de minutioasa, textele au fost comparate si evaluate ca într-un laborator, iar concluzia, deloc stravezie, a fost aceea ca Ion Stratan a putut sa se „elibereze” de maestrul sau tocmai recitindu-l, tocmai analizându-i acestuia ideile, nalucirile, strafulgerarile de genialitate, cu ochiul si mintea poetului matur care era la ora adnotarilor.
Chiar daca aceasta carte se opreste doar la nivelul supozitiilor, chiar daca au ramas în suspensie înca multe aspecte la care s-ar cuveni ca autoarele sau, poate, altcineva sa revina, chiar daca ea tradeaza emotia începutului de drum pentru cele doua tinere autoare, îmi place sa cred ca acest mic detaliu de istorie literara va face ca poezia lui Ion Stratan sa înceapa sa fie mai cunoscuta si mai iubita.
Asociat constant si exagerat cu maestrul sau, Ion Stratan a scris o poezie care defineste nu numai o epoca literara (îndeobste cunoscuta ca fiind a ”optzecistilor”) ci si o consti-inta literara, o marturie a unui poet convulsionat de timpul în care a trait, lucru confirmat, în parte, si de adnotarile facute acestor texte nichitiene. De altfel, este impropriu sa le numim adnotari, în sensul de dictionar (însemnare, nota care explica, întregeste un text; adnotatie), pentru ca ele sunt de fapt reflexii scânteietoare ale unei inteligente aparte, ale unei nevoi aparte.

Carti publicate in 2010

Mihai Vasile
LECTIA DE ANAMNEZA
Dialoguri despre teatru
Ploiesti, Ed. Libertas, 2009

Volumul de dialoguri „Lectia de anamneza” a regizorului Mihai Vasile este un exemplu de ceea ce am putea numi „nevoia de dialog”. De altfel autorul însusi recunoaste în cuvântul înainte al cartii ca aceste dialoguri care abordeaza, în general, lumea artei, „nu au facut mai multa lumina, ci au pus macar, în circuit, puncte de vedere, au largit spatiul domeniului abordat, au pus în fata oameni si opinii.”
În final, autorul vorbeste cu amicitie despre cei cu care a avut aceste dialoguri: „Într-un fel sau altul si ei sunt autorii acestei carti. Într-un fel sau altul, opiniile lor si opiniile mele, teoriile lor si teoriile mele s-au intersectat, Întrebarile lor au fost, de cele mai multe ori, si întrebarile mele pe care mi le puneam în singuratatea mea de artist. A fost un adevarat privilegiu sa am aceste dialoguri cu domniile lor. Le sunt profund recunoscator pentru ca au scormonit cu gentilete prin nelinistele mele.”

Carti publicate in 2010

Gherasim Rusu Togan
DISTINCTIA CUVINTELOR
Ploiesti, Ed. Libertas, 2009

Pasionat cercetator al culturii traditionale românesti, Gherasim Rusu Togan este totodata un scriitor complex abordând cu aceeasi pasiune si poezia, proza scurta, romanul.
„Distinctia cuvintelor” împrumuta ceva din toata aceasta experienta intelectuala pe care autorul o desfasoara cu gratie si infinita tandrete în fata cititorului sau.
Motto-ul cartii este sugestiv pentru acest autor:
„Poezia mi-o doresc ramura de maslin ocrotitoare si însemn, totodata, a rost de troita la care sa îngenunche cei care, alaturi de mine, îsi asteapta purificarea. Iar daca uneori mi se transforma în giulgi îndoliat, prin neatingerea visului, sa-mi ramâna, aevea, lacrima dainuitoare, dintr-un apasator spatiu doar de mine trait!
Ca urmare, cititorule, mi te astept aproape de inima!”

 
Aceste carti pot fi ridicate gratuit de catre cei interesati de la sediul Editurii Libertas din Palatul Culturii etajul 2, în limita stocului disponibil.